0

3

Sofa Configurator

Op mijn stage werk ik aan een 3D configurator voor sofa's als demoproject in React Three Fiber! Na het doorlopen van de ganse Threejs Journey van Bruno Simon verdiepte ik me in de wereld van React. Neem een kijkje op: https://sofa-configurator-rd3g.vercel.app/

#dev #development #threejs #react-three/fiber #3D #

Website Manuals

I am delighted to announce that the redesigned website of Manuals is live! Discover the new Manuals website at https://www.manualsmusic.be/.

#website #dj

Website Tuinwerken Wout

I am proud to announce the website design for Tuinwerken Wout, a premier landscaping firm. The end result is a website that is both functional and aesthetically pleasing. https://www.tuinwerkenwout.be/

#branding#design#website#ui # #

Donuttello

Alejandro en ik hadden de kans om een 3D donut configurator te maken voor Donuttello. De donut en de toppings zijn gemaakt in blender, deze worden in de configurator ingeladen met Three.js. Nadat de donut is verstuurd, wordt die opgeslagen in een database en kan je deze bekijken in een admin paneel.

#configurator #3D #Three.js #Donut #development #React #ShoutoutNaarJoris

Poster design #2

I'm designing a poster, every week, for a year

#design #poster

Poster design #1 -DIKKE

I'm designing a poster, every week, for a year

#poster #design

Speed of sound remake

Gewoon voor het plezier Speed of sound beetje proberen natekenen in illustrator.

#design #rollercoaster #illustrator

2

4

Dream City

To visualize the global classroom assignement about a futuristic dream city, I experimented a bit with AI Generators like Dalle2, Midjourney and Stable Diffusion. For mor results, visit https://globalclassroom-cyan.vercel.app/ P.S.: Don't mind the webdesign :P

#ai #prompting #dalle #midjourney #stablediffusion #dreamcity #thisisthefuture

Tiger Shit Coffee - Landing page concept

Landing page concept for Tiger Shit Coffee, a coffee spot that should focus on making affordable coffee for students @ThomasMore. And also provide less shit coffee to tutors.

#Branding #Design #Ui #Ux

Fitness App

Fitness app concept tracking various activities such as heart rate, calories, time...

#app #design #mobile

Ask and you shall receive!

Hier is het voor mij begonnen! De enige echte Blender donut! Geanimeerde versie op instagram/vimeo

#Donut #Animation #3D

Exploring all dimensions.

3D of 2D? Alles kan! Creativiteit uiten kan via vele verschillende kanalen. Deze keer was Procreate aan de beurt!

#Procreate #Art? #2D

You like shrooms?

Feel the magic. In deze 3D scene lag de focus op het experimenteren met materialen en licht effecten in post.

#3D #blender #magic